واحد بخار سیکل ترکیبی نيروگاه شهيدسليمي نكا پس از انجام تعمیرات اضطراری بر روی سیستم دبریس فیلتر مسیر کولینگ آب دریا و تعمیر موتور پمپ هیدرولیک سیستم کنترل، به مدار تولید بازگشت.

به گزارش نکته آنلاین، محمد قاسمی حاجی مدیر امور بهره برداری سیکل ترکیبی با اعلام این خبر افزود: در شرایط عادی و کم باری شبکه از زمان راه اندازی این واحد تاکنون برای انجام فعالیت تعمیراتی بر روی دبریس فیلتر، ۷۲ ساعت پس از خروج واحد و انجام اقدامات لازم توسط همکاران بهره برداری برای آماده سازی شرایط برای انجام فعالیتهای تعمیراتی از نظر دمایی در توربین و کندانسور، پمپ های آب دریا خارج و واحد در اختیار امور تعمیرات قرار می گرفت اما در این نوبت بدلیل نیاز شدید شبکه به تولید برق با ابتکار و خلاقیت همکاران بهره برداری تنها پس از ۸ ساعت از خروج واحد و با حفظ فاکتورهای مهم توربین و کندانسور و انجام مانورهای متعدد، پمپ های آب دریا خارج و دبریس فیلتر آماده فعالیت برای همکاران تعمیرات شد.

مدیر امور تعمیرات سیکل ترکیبی نیز در ادامه این خبر گفت: با هدف تسریع در بازگشت واحد به مدار تولید، براساس برنامه ای هماهنگ و پیوسته عملیات فشرده تعمیراتی طی ۱۵ ساعت تلاش بی وقفه در شرایط فیزیکی سخت و دمای بالای ۵۰ درجه و رطوبت بالای ۹۰ درصد انجام و واحد مجدداً در اختیار امور بهره برداری قرار گرفت.

عبدالرضا محمودی رستمی ضمن تأکید بر آمادگی کامل مجموعه کارکنان نیروگاه نکا برای گذر موفق از پیک مصرف تابستان ادامه داد: با تلاش همکاران بهره برداری، تعمیرات و مهندسی نیروگاه این واحد در مقایسه با شرایط مشابه قبل حداقل ۴ روز زودتر در مدار تولید قرار گرفت.

واحد بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات تابستان سال ۱۳۸۵ به شبکه سراسری برق کشور پیوست و ۱۸ سال در حال بهره برداری است.