مدیر جهاد کشا‌ورزی شهرستان چالوس از اتمام پروژه احداث و بهسازی کانال‌های انتقال آب زراعی در این شهرستان خبر داد
نکته آنلاین ؛ غلامعلی صفر رضوی زاده مدیر جهاد کشا‌ورزی شهرستان چالوس گفت: پروژه احداث و بهسازی کانال‌های انتقال آب روستا‌ها و دلیر از توابع مرزن آباد این شهرستان به اتمام رسید.

وی تصریح کرد: این پروژه به طول ۲۰۰ متر با ابعاد ۲۰×۴۰×۴۰ سانتی متر و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.