پایداری آب شرب دو روستای بهشهر ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

پایداری آب شرب دو روستای بهشهر

مدیر عامل آبفا مازندران گفت: با حفر یک حلقه چاه با دبی ۱۵ لیتر در ثانیه ،آب آشامیدنی دو روستا در شهرستان بهشهر به پایداری رسید

اخبار آبفا | نکته آنلاین
چیزی یافت نشد !