رفع تصرف اراضی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی / تخریب یک واحد دامداری غیرمجاز در چالوس ۲۱ تیر ۱۴۰۳

رفع تصرف اراضی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی / تخریب یک واحد دامداری غیرمجاز در چالوس

باپیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالوس و بادستور مقام قضایی بخشی از اراضی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی رفع تصرف و یک واحد دامداری غیرمجاز در منطقه هریجان تخریب شد.

منابع طبیعی مازندران | نکته آنلاین
چیزی یافت نشد !