اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تنکابن و رامسر ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تنکابن و رامسر

وزیر کشور، گفت: در سفر رئیس جمهور ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای دو شهرستان تنکابن و رامسر مصوب شده است.

رامسر | نکته آنلاین
چیزی یافت نشد !