برگزاری اردوی تیم منتخب کونگ فوی مازندران در محمودآباد ۳۰ تیر ۱۴۰۳

برگزاری اردوی تیم منتخب کونگ فوی مازندران در محمودآباد

اردوی آماده سازی تیم منتخب انجمن کونگ فو مازندران بمیزبانی شهرستان محمودآباد برگزار شد.

محمود آباد | نکته آنلاین
جزییات آزادسازی اراضی ۵۱۰ میلیارد ریالی کشاورزی در محمودآباد ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

جزییات آزادسازی اراضی ۵۱۰ میلیارد ریالی کشاورزی در محمودآباد

فرمانده انتظامی مازندران از آزادسازی ۱۷ هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی به ارزش ۵۱۰ میلیارد ریال در شهرستان محمودآباد خبر داد.