٧ طرح اولویت دار شبکه انتقال برق منطقه ای مازندران وارد مدار شد ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

٧ طرح اولویت دار شبکه انتقال برق منطقه ای مازندران وارد مدار شد

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران با اشاره به اتمام ٧ طرح از ١١ طرح اولویت دار این شرکت در بخش انتقال برای گذر از اوج بار تابستان؛ از تکمیل ٤ طرح باقیمانده تا پایان خرداد ماه خبر داد.

نور | نکته آنلاین
چیزی یافت نشد !