بنیاد مسکن | نکته آنلاین
مدیر بنیاد مسکن شهرستان نوشهر با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت و گو کردند ۱۰ دی ۱۴۰۱
با هدف بررسی و پیگیری موضوعات مشترک:

مدیر بنیاد مسکن شهرستان نوشهر با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت و گو کردند

مهندس بیژنی مدیر بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان نوشهر از نشست وگفتگو با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران _نوشهر با هدف بررسی و پیگیری موضوعات مشترک خبرداد.