سفر رییس جمهور شهید | نکته آنلاین
تاکید استاندار مازندران بر تسریع در روند تکمیل پروژه زباله سوز مرکز مازندران ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

تاکید استاندار مازندران بر تسریع در روند تکمیل پروژه زباله سوز مرکز مازندران

استاندار مازندران در جلسه پیگیری تکمیل پروژه زباله سوز سازی بر تکمیل هر چه سریعتر این طرح تاکید کرد و از عزم جدی برای مقابله با مدیر و مسئولی خبر داد که مانع از به هدف رساندن و یا کندی تکمیل این طرح شود.