سوگواره شیرخوارگان حسینی | نکته آنلاین
اجرای پویش سوگواره شیرخوارگان حسینی بهشتیان حسینی  در بهزیستی مازندران ۲۰ تیر ۱۴۰۳

اجرای پویش سوگواره شیرخوارگان حسینی بهشتیان حسینی در بهزیستی مازندران

مدیر کل بهزیستی مازندران از اجرای پویش " بهشتیان حسینی سوگواره شیرخوارگان حسینی" در استان مازندران خبرداد