شرکت پخش فرآورده‌های نفت چالوس | نکته آنلاین
تلاش جدی بر اجرای طرح کهاب در مجاری عرضه سوخت منطقه چالوس ۱۹ خرداد ۱۴۰۳

تلاش جدی بر اجرای طرح کهاب در مجاری عرضه سوخت منطقه چالوس

مدیر شرکت نفت منطقه چالوس گفت: در حال حاضر طرح کهاب برای ۱۴ باب از جایگاه‌های سوخت منطقه به مرحله بهره برداری رسیده و ۷ باب نیز در دست اقدام می باشد.