شهدای شهرستان نوشهر | نکته آنلاین
شهدای تازه‌ تفحص‌شده ‌آتش فتنه را خاموش ‌کرد‌ند ۱۳ دی ۱۴۰۱
در ‌یادواره سرداران و 470 شهید شهرستان نوشهر عنوان شد:

شهدای تازه‌ تفحص‌شده ‌آتش فتنه را خاموش ‌کرد‌ند

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه شهدای تازه‌ تفحص‌شده ‌آتش فتنه را خاموش ‌کرد‌ند، گفت: تمام قدرت‌های عالم با هم شدند تا ملت بزرگ ایران را با زانو درآوردند اما نتوانستند.