شهرداری آمل | نکته آنلاین
اجرای طرح پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر آمل ۰۹ بهمن ۱۴۰۲

اجرای طرح پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر آمل

شهردار آمل از اجرای طرح پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر آمل به عنوان یکی از مهترین طرح‌های عمرانی شهرداری خبر داد.