شهردار آمل | نکته آنلاین
مناطق کم برخوردار از الویت های مدیریت شهری ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

مناطق کم برخوردار از الویت های مدیریت شهری

شهردار آمل گفت : اجرای طرح نهضت آسفالت در این دو سال گذشته که بیشتر از هشت سال گذشته در سطوح مختلف کوچه‌ها و خیابان‌های آمل انجام شد و در این طرح آسفالت خیابان‌های مناطق کم‌برخوردار در اولویت بودند