شورای شهر | نکته آنلاین
آیین تملک، بازگشایی و آزادسازی فاز دوم رینگ ۲ شهری چالوس برگزار شد ۲۹ دی ۱۴۰۲

آیین تملک، بازگشایی و آزادسازی فاز دوم رینگ ۲ شهری چالوس برگزار شد

آئین تملک ، بازگشایی و آزادسازی فاز سوم ابر پروژه رینگ ۲شهری چالوس حد فاصل پل آبنما تا بلوار تختی رادیو دریا برگزار شد

امید آفرینی با شتاب اقدامات عمرانی مدیریت شهری دوره ششم چالوس ۱۸ دی ۱۴۰۲

امید آفرینی با شتاب اقدامات عمرانی مدیریت شهری دوره ششم چالوس

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر چالوس گفت: در آینده نوید بخش اقدامات بزرگی در حوزه عمرانی مدیریت شهری دوره ششم چالوس خواهیم بود.

طرح تملک و تعریض خیابان شیخ محمد خیابانی نوشهرتوسط شهرداری و شورای اسلامی نوشهر ۱۰ دی ۱۴۰۱

طرح تملک و تعریض خیابان شیخ محمد خیابانی نوشهرتوسط شهرداری و شورای اسلامی نوشهر

به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر بندری نوشهر و با تملکی به مساحت قریب ۶۰۰ متر با بیش از ۵ میلیارد تومان، تخریب دو واحد مسکونی در خیابان شیخ محمد خیابانی گردکل به منظور تعریض خیابان مذکور محقق شد.