صدور مجوز | نکته آنلاین
 پیگیری رفع مشکل صدور مجوز گلخانه ها در مازندران ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

 پیگیری رفع مشکل صدور مجوز گلخانه ها در مازندران

مشکل صدور مجوز گلخانه ها در استان توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و رئیس کل دادگستری مازندران مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.