طبابت | نکته آنلاین
طبابت می کنم به تجارت ۰۶ تیر ۱۴۰۳
گفتگویی جذاب با بانوی پزشک مازندرانی؛

طبابت می کنم به تجارت

دکتر روزبه بدون شک یکی از پزشکان این دیار است که دلت می‌خواهد درباره اش بیشتر بدانی. نگاه زیبای او به حرفه و شغلش و قلب مهربانش فاصله را با بیماران کم کرده و از او چهره ای متفاوت در دنیای پزشکی ساخته است.؛ باورهایش، دغدغه هایش و نحوه زندگی اش او را به بانویی سخت کوش با اراده ای آهنین، مهربان و دلسوز تبدیل کرد