طرح آرامش و ایمنی ترافیک | نکته آنلاین
اجرای طرح آرامش و ایمنی ترافیک در شهرستان قائمشهر ۰۱ تیر ۱۴۰۳

اجرای طرح آرامش و ایمنی ترافیک در شهرستان قائمشهر

رئیس پلیس راهورف.ا.استان مازندران در اهمیت اجرای طرح آرامش و ایمنی ترافیک گفت: انتظام بخشی ترافیک شهری، از اهداف اصلی رزمایش آرامش و ایمنی ترافیک معابر شهری بوده که در شهرستان قائم شهر اجرا شده است