طرح بشری | نکته آنلاین
طرح بشری برای نخستین بار در مازندران عملیاتی شد ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

طرح بشری برای نخستین بار در مازندران عملیاتی شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری طرح بشری برای نخستین بار در مازندران پس از ۲۲ سال اجرایی شدن این طرح در کشور خبر داد.