عکس انتخابات مازندران | نکته آنلاین
فیلم | ثبت صحنه‌های پرشکوه حضور مازندرانی ها در انتخابات ۰۸ تیر ۱۴۰۳
اختصاصی نکته آنلاین؛

فیلم | ثبت صحنه‌های پرشکوه حضور مازندرانی ها در انتخابات

امروز مردم بصیر مازندران با حضور مسئولانه در انتخابات‌‌‌، علاوه بر انجام تکلیف دینی و سیاسی، از حق خود در تعیین سرنوشت کشور استفاده می‌کنند.