غله مازندران | نکته آنلاین
۳۲ مرکز خرید گندم در استان مازندران آماده سازی و تجهیز شد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳۲ مرکز خرید گندم در استان مازندران آماده سازی و تجهیز شد

مدیر کل غله مازندران از تجهیز و آماده سازی 32 مرکز خرید تضمینی گندم در استان خبر داد .