فرصت سرمایه گذاری | نکته آنلاین
۱۰۲ فرصت سرمایه گذاری در غرب مازندران آماده واگذاری به سرمایه گذاران  است ۰۲ دی ۱۴۰۱
استاندار مازندران:

۱۰۲ فرصت سرمایه گذاری در غرب مازندران آماده واگذاری به سرمایه گذاران است

سیدمحمود حسینی پور، گفت: ۱۰۲ فرصت سرمایه گذاری در غرب مازندران آماده واگذاری است و بزودی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد و با بارگذاری این فرصت ها در سایت، همه سرمایه گذاران غرب استان می توانند به این حوزه ها ورود کنند.