فرصت های سرمایه گذاری | نکته آنلاین
اقتصاد مازندران از طریق سرمایه گذاری و ظرفیت های صادراتی متحول می شود ۱۵ دی ۱۴۰۱
استاندار مازندران؛

اقتصاد مازندران از طریق سرمایه گذاری و ظرفیت های صادراتی متحول می شود

سیدمحمود حسینی پور با بیان این که دولت سیزدهم برای تحول اقتصادی مازندران عزم راسخ دارد، گفت: اقتصاد مازندران از طریق سرمایه گذاری و ظرفیت های صادراتی متحول می شود.