فرمانده انتظامی مازندران | نکته آنلاین
حضور فرمانده انتظامی استان مازندران در شعبه انتخاباتی گلوگاه ۰۸ تیر ۱۴۰۳

حضور فرمانده انتظامی استان مازندران در شعبه انتخاباتی گلوگاه

فرمانده انتظامی استان مازندران بمنظور بازدید از شعبه های اخذ رأی و قدرشناسی از نیروهای تأمین نظم و امنیت، در شعبه انتخاباتی مسجد محمدی گلوگاه حاضر و مورد استقبال اعضای شورای تأمین شهرستان قرار گرفت.