فرهنگ‌سازی الگوی مصرف | نکته آنلاین
باید به سمت مدرن کردن حمل و نقل و انرژی‌های جایگزین و فرهنگ‌سازی الگوی مصرف رفت ۱۹ تیر ۱۴۰۳
نماینده ولی فقیه در مازندران؛

باید به سمت مدرن کردن حمل و نقل و انرژی‌های جایگزین و فرهنگ‌سازی الگوی مصرف رفت

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه باید به سمت مدرن کردن حمل و نقل و انرژی‌های جایگزین و رفت گفت: در حوزه حراست برای آنکه وظیفه خود را در مجموعه گاز درست انجام دهید باید این مجموعه را بشناسید، راه‌های سوءاستفاده و جلوگیری از آن را هم بشناسید و اجازه سازش به عوامل ناباب را ندهید.