فضای مجازی | نکته آنلاین
تشکیل کارگروه ویژه برای توسعه سریعتر سکوهای دیجیتال در مازندران ۰۱ دی ۱۴۰۱
در جلسه شورای فضای مجازی مازندران تصویب شد:

تشکیل کارگروه ویژه برای توسعه سریعتر سکوهای دیجیتال در مازندران

اعضای شورای فضای مجازی استان مازندران ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، مقرر کردند کارگروهی ویژه برای رفع موانع و هماهنگی توسعه سریعتر سکوهای دیجیتالی با محوریت تمرکز در سطح استان تشکیل شود.