قاچاق چوب | نکته آنلاین
اهتمام ویژه برای مقابله جدی با قطع درختان و قاچاق چوب در مازندران ۰۶ خرداد ۱۴۰۳
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد؛

اهتمام ویژه برای مقابله جدی با قطع درختان و قاچاق چوب در مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: قطع درختان و قاچاق چوب از جمله مشکلات و مباحث مهم استان است و بر این اساس مدیران دستگاه های ذیربط باید اهتمام ویژه ای برای مقابله جدی با این مهم داشته باشند؛ ضمن اینکه مجازات ها نیز باید در این راستا بازدارنده باشد.