قیام حسینی | نکته آنلاین
حفظ عزت و نظام جمهوری اسلامی ایران بزرگترین معروف است ۲۱ تیر ۱۴۰۳
امام جمعه شهرستان گلوگاه؛

حفظ عزت و نظام جمهوری اسلامی ایران بزرگترین معروف است

امام جمعه شهرستان گلوگاه گفت : امروز حفظ عزت و آبروی نظام جمهوری اسلامی و امنیت ایران عزیز بزرگترین معروف است.