مازندران خبر | نکته آنلاین
۱۵۰۰ هکتار مزارع کلزا گلوگاه سبز شد/پیش بینی تولید ۳۰۰۰ تنی ۲۱ آذر ۱۴۰۱

۱۵۰۰ هکتار مزارع کلزا گلوگاه سبز شد/پیش بینی تولید ۳۰۰۰ تنی

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از سطح سبز یک هزار و 515 هکتاری مزارع کلزا این شهرستان خبر داد.