مجمع خیرین | نکته آنلاین
راه اندازی مجمع خیرین توسعه و ترویج فنی و حرفه ای در مازندران/ نداشتن مهارت از آسیب های مهم حوزه اشتغال است ۱۷ دی ۱۴۰۲

راه اندازی مجمع خیرین توسعه و ترویج فنی و حرفه ای در مازندران/ نداشتن مهارت از آسیب های مهم حوزه اشتغال است

یکی از آسیب‌های مهم عدم مهارت نیروهایی است که دنبال کار و شغل هستند، نیروی آچار به دستی که به درد کار بخورد نداریم.