محمد عباسی مدیرکل پزشکی قانونی | نکته آنلاین
نشست خبری «عباسی» مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران ۰۴ تیر ۱۴۰۳
گزارش تصویری؛

نشست خبری «عباسی» مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران

نشست خبری محمد عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور رسانه های مختلف برگزار شد.