محمودآباد | نکته آنلاین
برگزاری اردوی تیم منتخب کونگ فوی مازندران در محمودآباد ۳۰ تیر ۱۴۰۳

برگزاری اردوی تیم منتخب کونگ فوی مازندران در محمودآباد

اردوی آماده سازی تیم منتخب انجمن کونگ فو مازندران بمیزبانی شهرستان محمودآباد برگزار شد.

مسابقه ویلچر رانی معلولین در محمودآباد ۲۰ تیر ۱۴۰۳

مسابقه ویلچر رانی معلولین در محمودآباد

مسابقه ویلچر رانی معلولین به مناسبت هفته بهزیستی در محمودآباد برگزار شد.