مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران | نکته آنلاین
رونمایی از اسناد مالکیت موقوفات مازندران با حضور رئیس سازمان اوقاف ۰۴ تیر ۱۴۰۳

رونمایی از اسناد مالکیت موقوفات مازندران با حضور رئیس سازمان اوقاف

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: باحضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از 5 سند مالکیت موقوفات مازندران با مساحت هزار 190 هکتار رونمایی شد.