مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد | نکته آنلاین
رشد ۵۶ درصدی صادرات سیمان از بندر امیرآباد به کشورهای حوزه C.I.S     ۱۴ دی ۱۴۰۲

رشد ۵۶ درصدی صادرات سیمان از بندر امیرآباد به کشورهای حوزه C.I.S   

مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد از رشد 56 درصدی صادرات سیمان به کشورهای های حوزه C.I.S در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.