مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران | نکته آنلاین
کانال دسترسی جدید بندر نوشهر با ورود کشتی تجاری مورد بهره برداری قرار گرفت ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

کانال دسترسی جدید بندر نوشهر با ورود کشتی تجاری مورد بهره برداری قرار گرفت

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت:با تلاش چند ماهه همکاران بخش های مختلف اداره کل و شرکت های پیمانکار بخش خصوصی، خوشبختانه فاز اول کانال دسترسی جدید بندر نوشهر با ورود کشتی تجاری مورد بهره برداری قرار گرفت.