مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران | نکته آنلاین
آزادگان عالم درخیمه حسین اند ۲۰ تیر ۱۴۰۳
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران؛

آزادگان عالم درخیمه حسین اند

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به شعار محوری ماه محرم گفت: ارزش های بشری در قیام حسینی جمع است‌.