مدیرکل دامپزشکی | نکته آنلاین
برگزاری رزمایش جهاد دامپزشکی به یاد شهدای خدمت در مناطق روستایی شهرستان ساری ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

برگزاری رزمایش جهاد دامپزشکی به یاد شهدای خدمت در مناطق روستایی شهرستان ساری

رزمایش جهاد دامپزشکی به یاد شهدای خدمت در چهاردانگه شهرستان ساری برگزار شد.