مدیرکل ورزش و جوانان مازندران | نکته آنلاین
دعوت مدیر کل ورزش مازندران برای حضور در انتخابات ۰۷ تیر ۱۴۰۳

دعوت مدیر کل ورزش مازندران برای حضور در انتخابات

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران از جامعه ورزش و جوانان جهت حضور پرشور در انتخابات ریاست جمهوری دعوت بعمل آورد.