مدیرکل پزشکی قانونی مازندران | نکته آنلاین
افزایش ۴۰درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران ۱۷ تیر ۱۴۰۳

افزایش ۴۰درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی سه ماه امسال 42 مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 40 درصد افزایش داشت