مدیرکل کتابخانه های مازندران | نکته آنلاین
بیش از ۱۷۰۰ برنامه فرهنگی تابستانه در کتابخانه های مازندران ۰۳ تیر ۱۴۰۳

بیش از ۱۷۰۰ برنامه فرهنگی تابستانه در کتابخانه های مازندران

سکینه خاتون مهدیان پور، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از اجرای بیش از 1700 برنامه فرهنگی هنری، در کتابخانه های مازندران برگزار می شود