مدیرکل کمیته امداد مازندران | نکته آنلاین
ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی در دولت سید محرومان ۱۴ تیر ۱۴۰۳
مدیرکل کمیته امداد مازندران ؛

ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی در دولت سید محرومان

آیین ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی در دولت سید محرومان در شهرستان ساری برگزار شد.