مدیریت مصرف آب | نکته آنلاین
آمادگی آبفا مازندران در راستای آموزش مدیریت بهینه مصرف آب به بانوان روستایی ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

آمادگی آبفا مازندران در راستای آموزش مدیریت بهینه مصرف آب به بانوان روستایی

مدیر عامل شرکت آبفا مازندران در راستای انعقاد تفاهمنامه میان مشاور امور زنان و خانواده وزارت نیرو و مشاور وزیر و مدیر کل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی،آمادگی این شرکت را برای آموزش بانوان روستایی در زمینه مدیریت مصرف آب اعلام کرد.