مدیریت مصرف | نکته آنلاین
تخصیص پاداش ٣ میلیارد ریالی به قبوض مشترکین خانگی غرب مازندران ۲۰ تیر ۱۴۰۳

تخصیص پاداش ٣ میلیارد ریالی به قبوض مشترکین خانگی غرب مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از تخصیص پاداش ٣ میلیارد ریالی به قبوض مشترکین خانگی و تجاری بر اساس میزان مدیریت مصرف در خرداد ماه امسال خبر داد.