مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی | نکته آنلاین
مهارت‌آموزی راهکار برون‌رفت از معضل بیکاری است ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران؛

مهارت‌آموزی راهکار برون‌رفت از معضل بیکاری است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران  از حوزه برگزاری آزمون نظری (برخط) جامع و ادواری مهارتی بخش فرهنگ و هنر در ساری بازدید کرد.