مدیر کل ورزش | نکته آنلاین
مردم ورزش‌دوست آمل همیشه پیشگام در اقدام خیرخواهانه هستند ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
مدیرکل ورزش مازندران؛

مردم ورزش‌دوست آمل همیشه پیشگام در اقدام خیرخواهانه هستند

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه برای پیشکسوتان و ورزشکار خود باید ارزش قائل شویم افزود؛ آمل همیشه پیشگام در اقدام خیرخواهانه بود و اقدامات اثرگذار بزرگان این شهرستان فراموش نخواهد شد