مراکز مشاوره | نکته آنلاین
تاکید مدیر کل ورزش مازندران بر برگزاری کارگاه‌های مشاوره ازدواج و جوانان ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

تاکید مدیر کل ورزش مازندران بر برگزاری کارگاه‌های مشاوره ازدواج و جوانان

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران تاکید داشت: نیاز است در حوزه ازدواج و جوانان کار شود و کارگاه‌های مختلف مشاوره برگزار شود.