مربیگری ورزش های روزانه | نکته آنلاین
آغاز ثبت نام دوره آموزشی رایگان ورزش های روزانه در مازندران ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

آغاز ثبت نام دوره آموزشی رایگان ورزش های روزانه در مازندران

ثبت نام رایگان دوره مربیگری ورزش های روزانه جهت مشارکت و حضور در اجرای برنامه ملی ورزش و مردم در مازندران آغاز شد.