مسابقه ویلچر رانی معلولین | نکته آنلاین
مسابقه ویلچر رانی معلولین در محمودآباد ۲۰ تیر ۱۴۰۳

مسابقه ویلچر رانی معلولین در محمودآباد

مسابقه ویلچر رانی معلولین به مناسبت هفته بهزیستی در محمودآباد برگزار شد.