معارفه | نکته آنلاین
نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در مرکز استان منصوب شد ۱۷ خرداد ۱۴۰۳

نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در مرکز استان منصوب شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ابلاغی نماینده مدیرکل در امور مرکز استان را منصوب و معرفی کرد.