معاون بازرسی اداره کل صمت مازندران | نکته آنلاین
۳۳ هزار پاکت سیگار قاچاق در مازندران کشف شد ۰۹ تیر ۱۴۰۳

۳۳ هزار پاکت سیگار قاچاق در مازندران کشف شد

معاون بازرسی اداره کل صمت استان مازندران از کشف بیش از 33 هزار پاکت سیگار قاچاق در این استان خبر داد.